ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Đọc kỹ 10 điều khoản và điều kiện sử dụng trước khi trải nghiệm Suaxuongkhop.info. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với sự chấp nhận các điều khoản của chúng tôi. Công ty Suaxuongkhop.info và các công ty con có thể thay đổi các điều khoản này mà không cần thông báo trước, và việc bạn tiếp tục sử dụng trang web được xem là sự đồng ý với những thay đổi.

  1. Trang web của chúng tôi chỉ mang tính chất thông tin, không phải là tư vấn y tế. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế khi cần thông tin về sức khỏe.
  2. Cam kết bảo vệ sự riêng tư của trẻ em. Trang web không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi.
  3. Bạn có quyền xem và tải tài liệu từ trang web cho mục đích cá nhân, nhưng phải tuân thủ các quy định bản quyền và thông báo.
  4. Suaxuongkhop.info không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ, thất bại hay gián đoạn trong việc truyền thông dữ liệu qua trang web.
  5. Công ty và bên cấp phép không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, hay đầy đủ của nội dung trang web.
  6. Suaxuongkhop.info không chịu trách nhiệm cho các trang web của bên thứ ba được liên kết, và người sử dụng chịu trách nhiệm khi truy cập vào những trang này.
  7. Bạn đồng ý không đưa ra khiếu nại hay yêu cầu bồi thường đối với công ty và các đối tác liên quan.
  8. Công ty có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam. Điều khoản này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt vì lý do như: trách nhiệm pháp lý, ý kiến người sử dụng, và các thỏa thuận chung.
  9. Nếu bạn cho rằng có vi phạm bản quyền, liên hệ với trung tâm bản quyền của Suaxuongkhop.info để yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm.